*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Prawo miejscowe
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-09-06 21:46:40

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, iż organy samorządu terytorialnego - w tym samorządu gminnego - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Uprawnienia w tym zakresie sprecyzowane zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). Przepis art. 40 tejże ustawy mówi, że na podstawie upoważnień ustawowych a także w ich granicach gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego mogą być wydawane przez gminę w zakresie:

  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem gminy,
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy jest rada gminy, która przyjmuje je w drodze uchwał, tzn. aktów obowiązujących powszechnie na terenie całej gminy. Do aktów prawa miejscowego zalicza się także przepisy porządkowe, które wydawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.  W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia i pod warunkiem, że zostanie ono zatwierdzone przez radę na najbliższej jej sesji.

 

Akty prawa miejscowego stanowione przez organa gminy ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, wydawanym przez wojewodę. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zmianami).

Dzisiaj jest: 23 czerwca 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij