*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
ISO w Urzędzie Gminy Jaworze
Radosław G. Ostałkiewicz | 2014-12-27 22:10:25
ISO
ISO

Pojęcie administracja pochodzi od łacińskiego słowa administrare, które oznacza nic innego, jak być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare - służyć - tak więc jest to działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne.

 

Dlatego też aby móc sprostać potrzebom mieszkańców Gminy Jaworze oraz innych klientów Urzędu, Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok zdecydował się na wprowadzenie w podległym mu aparacie urzędniczym Systemu Zarządzania Jakością - opartym najpierw na normie PN-EN ISO 9001:2001, a obecnie - PN-EN ISO 9001:2009. Celem zainicjowanych przez Wójta działań jest w pierwszym rzędzie zadowolenie klienta (dawniej petenta lub interesanta) z dostarczanych mu wyrobów i usług w postaci aktów prawa miejscowego, aktów administracyjnych oraz pozostałych działań szeroko pojętego administrowania dobrem publicznym.

 

System Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie Gminy Jaworze oparty o normę PN-EN ISO 9001:2009 skierowany jest w pierwszym rzędzie na spełnienie wymagań klientów (mieszkańców oraz pozostałych osób) oraz ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług. Wdrożenie SZJ umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności w obszarze administracji publicznej pozwalającej zachować odpowiednią jakość podejmowanych działań oraz ich skuteczność, a jednocześnie dostosować się do zmieniających warunków (w szczególności otoczenia prawnego oraz gospodarczego).

 

Podejście procesowe, jakie zostało zastosowane podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia SZJ w pozotywny sposób oddziałowuje na obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Gminy Jaworze, a zarazem wprowadza precyzyjny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich urzędników. Tym samym Urząd Gminy Jaworze podejmuje działania na rzecz optymalizacji zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich potrzeb, wymagań i oczekiwań.

 

Główne korzyści z wdrożenia ISO PN-EN 9001:2009 to:

 • poprawa jakości świadczonych usług oraz pracy Urzędu
 • identyfikacja i podniesienie jakości wszystkich procesów administracyjnych
 • usprawnienie obiegu informacji (w tym tzw. e-obiegu - system SEKAP)
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju lokalnego
 • zwiększenie zaufania klientów Urzędu oraz jego partnerów w kontaktach gospodarczych i administracyjnoprawnych
 • określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności urzędników
 • działania na rzecz etyki urzędniczej
 • usprawnianie działania i ciągłe doskonalenie organizacji oraz adaptacja do zmieniających się warunków zewnętrznych
 • poprawa wizerunku Urzędu Gminy Jaworze wśród mieszkańców, pozostałych klientów oraz innych urzędów
 • większe możliwości pozyskania środków z funduszy UE
 • zwiększenie liczby inwestorów chętnych do rozwijania swojej działalności w gminie
 • zmniejszenie kosztów działalności administracyjnej poprzez doskonalenie pracy
 • zwiększenie zaufania mieszkańców do urzędu oraz jego władz
 • pełna lub prawie pełna realizacja zadań statutowych gminy
 • zadowolenie mieszkańców.

 

ISO PN-EN 9001:2009 dla Państwa to z kolei:

 • skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy
 • udogodnienia w załatwianiu spraw (np. dostępność formularzy w internecie),
 • ograniczenie ilości wymaganych dokumentów, odpisów, kserokopii
 • zmniejszenie kosztów rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, itp.\
 • zmniejszenie kosztów opłat administracyjnych
 • zmniejszenie liczby nieprawidłowych decyzji
 • ograniczenie konieczności odwołań i spraw sądowych
 • lepsza informacja
   

Odpowiedzialną za sprawy związane z Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze jest Pełnomocniczka Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością (P-ISO) Pani Barbara Galocz-Siwiecka.

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij