*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Pełnomocnik ds. SZJ
Radosław G. Ostałkiewicz | 2014-12-27 22:12:11

Wójt Gminy Jaworze powołuje w trybie określonym przepisami prawa Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością spośród osób zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Jaworze.
 

Pełnomocnik ds. SZJ jest upoważniony do:

 1. podejmowania działań, związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie,
 2. przedstawiania Wójtowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem,
 3. realizacji zadań wynikających z Księgi Zarządzania Procesem P-ISO/PP-1,
 4. upowszechniania w Urzędzie świadomości dotyczącej wymagań klienta.

Pełnomocnik ds. SZJ jest uprawniony do kontaktów z klientami i innymi stronami zainteresowanymi w sprawach dotyczących systemu. Pełnomocnik jest upoważniony do wydawania pracownikom Urzędu poleceń służbowych oraz pism okólnych w zakresie systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik ds. SZJ posiada pełną znajomość wymagań i opinii klientów o pracy Urzędu w oparciu o analizę skarg i wniosków oraz wyniki badań ankietowych zadowolenia klientów. Pełnomocnik nadzoruje i kieruje pracą Zespołu Auditorów.
 

 

Wójt Gminy Jaworze w 2014 roku powołał na stanowisko Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze panią Barbarę Galocz-Siwiecką.
 
 


Zgodnie z § 35a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaworze zakres czynności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością przedstawia się następująco: 

 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością zapewnia realizację wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia procesów Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie.
 2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością obejmuje wszelkie działania związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Jaworze, w szczególności:
  1. Koordynowanie prac w zakresie opracowywania dokumentacji systemu.
  2. Wyznaczanie pracowników lub ich zespołów do opracowania dokumentacji.
  3. Nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem procedur i księgi jakości.
  4. Organizacja zespołu auditorów i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych.
  5. Organizacja szkoleń związanych z wdrażaniem systemu jakości.
  6. Nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem jakości wykonywanych zadań oraz satysfakcji interesantów Urzędu z realizowanych zadań.
  7. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania i certyfikacji ustanowionego systemu zarządzania jakością.
  8. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz weryfikacji dokumentacji.
  9. Zbieranie i analiza danych dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością w celu określenia jego skuteczności i ciągłego doskonalenia.
  10. Wydawanie pracownikom wiążących poleceń w zakresie jego właściwości.
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni Urzędu Gminy Jaworze zobowiązani są do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem i wdrożeniem a następnie utrzymaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Jaworze oraz do wykonywania jego poleceń w zakresie powierzonych zadań.
 4. Wójt Gminy Jaworze powołuje i odwołuje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w drodze odrębnego zarządzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może powołać także jego zastępcę.

   
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij