*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Gospodarka śmieciowa 2013
Radosław G. Ostałkiewicz | 2012-01-24 21:37:27

 

 

Latem tego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez poprzedni Sejm na wniosek Ministerstwa Środowiska nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która radykalnie zmieni rzeczywistość „śmieciową” w Polsce – w tym w Jaworzu. Najważniejsze zmiany czekają nas wszystkich co prawda dopiero w 2013 r., ale już dzisiaj musimy się do nich powoli przygotować, a przede wszystkim poinformować mieszkańców, których zmiany te dotyczą w pierwszym rzędzie. Inna sprawa, że szczególnie sporo pracy czeka Urząd Gminy Jaworze.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt gospodarki śmieciowej we wszystkich miejscowościach ponosić będzie właśnie jaworzański samorząd, który m.in. będzie wykonywać takie zadania, jak:

  1. budowa wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (to już zresztą ma miejsce dzięki zaangażowaniu się naszej gminy w realizację wspólnego m.in. z miastem Bielskiem-Białą projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami”),
  2. stworzenie obejmującego wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  3. nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koordynacja odbiorów odpadów od właścicieli nieruchomości,
  4. organizacja odbioru papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

W tym zakresie nasza gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru od każdego mieszkańca m.in. następujących odpadów komunalnych: 

 

Co to tak naprawdę oznacza? Myliłby się ten, kto by powiedział, że koszty tych zmian poniesie tylko gmina. Otóż Sejm w podjętej ustawie przewidział, że obciążeni nimi zostaną w pierwszym rzędzie mieszkańcy wszystkich polskich miejscowości, którzy będą ponosić tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Z ww. opłaty gmina będzie musiała pokryć wszelkie (wcale niemałe) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

 

Ponadto nowe przepisy przewidują szereg obowiązków, jakie nałożone zostały na urzędy gmin oraz mieszkańców – w sposób poglądowy przedstawia je poniższa tabela.

 

Planowany harmonogram zmian. Zgodnie z decyzją Sejmu nowe zasady funkcjonowania gospodarki śmieciowej w gminie wchodzą w życie 1 lipca 2013 roku, z tym że Rada Gminy Jaworze będzie musiała podjąć stosowne uchwały – w tym dotyczące opłat śmieciowych oraz zasad prowadzenia gospodarki odpadami – do 31 grudnia 2012 roku. Tym samym przed nami bardzo intensywny czas prac wdrożeniowych i legislacyjnych, który nie tylko całkowicie zmieni krajobraz śmieciowy w naszej gminie, ale zarazem bezpośrednio dotknie nasze kieszenie.

 

Dla porządku należy podkreślić, że zmiany wprowadzone przez Sejm mają zapobiec obciążeniu gmin (w tym naszej) wielomilionowymi karami, jakimi te mogłyby być obciążone na rzecz Brukseli z tytułu niedostosowania przez Polskę prawa krajowego do przewidzianych traktatem wymogów unijnych, a w szczególności dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij