*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze
Radosław G. Ostałkiewicz | 2012-01-16 22:18:15

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/61/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 205, poz. 3637) ze zmianami wprowadzonymi do niego uchwałą Nr VII/71/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 205, poz. 3638) Wójt Gminy Jaworze zwołuje na dzień 12 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Gminy Jaworze w budynku „Pod Goruszką” przy ul. Szkolnej 97, I SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JAWORZE.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwki
 2. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Sesję Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny-junior obecny na sesji przy pomocy Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze)
 3. Wystąpienie Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka
 4. Prezentacja roli i zadań Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze – Radosław G. Ostałkiewicz (zastępca wójta)
 5. Uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego-juniora
 6. Ślubowanie radnych-juniorów.
 7. Wystąpienie zaproszonych gości, w tym: Ewy Cholewik – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Barbary Szermańskiej – dyrektor Gimnazjum Nr 1 i przedstawicieli samorządów uczniowskich obu szkół.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia regulaminu wyboru Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady (druk nr 1),
  • wyboru dwóch członków Rady do komisji skrutacyjnej działającej pod przewodnictwem Opiekuna Rady dla przeprowadzenia wyboru Prezydium Rady (druk nr 2),
  • wyboru Przewodniczącego Rady (głosowanie tajne); przejęcie prowadzenia sesji Rady od Przewodniczącego–Seniora przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady przy dalszym korzystaniu z pomocy Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze (druk nr 3),
  • wyboru Wiceprzewodniczącego Rady (głosowanie tajne) (druk nr 4),
  • wyboru Sekretarza Rady (głosowanie tajne) (druk nr 5),
  • wyboru dwóch członków Rady do komisji skrutacyjnej działającej pod przewodnictwem Opiekuna Rady dla przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej Rady (druk nr 6),
  • wyboru Komisji Rewizyjnej Rady (głosowanie tajne) (druk nr 7),
  • upoważnienia Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej do przygotowania projektu Regulaminu Rady (druk nr 8),
  • określenia liczby (3-5) i nazw pozostałych komisji Rady (druk nr 9).  
 9. Zapytania i interpelacje radnych-juniorów.
 10. Składanie wniosków w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej oraz apeli, oświadczeń i dezyderatów.
 11. Sprawy organizacyjne Rady i komunikaty.
 12. Wystąpienie Opiekuna Rady - Przewodniczącej Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyny Szczypki.
 13. Ustalenie kolejnego terminu obrad Rady (wskazanie przewidywanego terminu zwołania kolejnej sesji Rady).
 14. Zakończenie obrad.  
   

 

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY JAWORZE
 

Dnia 12 stycznia 2012 r. po raz pierwszy w historii gminy Jaworze zebrała się Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze (MRG) wybrana przez społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu oraz Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu. Obrady I sesji z werwą i sprawnością poprowadził przewodniczący-senior MRG Kamil Kania (najstarszy spośród radnych-juniorów obecnych na sesji). Cały czas przy jego boku czuwał przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka, który otworzył obrady oraz zwrócił się, poniekąd jako starszy kolega po fachu, do młodych rajców ze słowem wstępnym, wskazując na rolę nowego zgromadzenia dla całego samorządu.

 

 

Przewodniczący-senior Kamil Kania
w towarzystwie  przewodniczącego RG Andrzeja Śliwki

 

Następnie głos zabrał wójt Zdzisław Bylok, który życzył radnym-juniorom w rozpoczynanej przez nich działalności na rzecz Jaworza oraz jego mieszkańców przede wszystkim pasma sukcesów, wielu wspaniałych przedsięwzięć i pomysłów oraz przede wszystkim wytrwałości w podjętych obowiązkach. Wyraził jednocześnie nadzieję na dobrą i bardzo owocną współpracę i dialog oraz słyszalny głos doradczy, jaki będą oni wnosić w debatę nad najważniejszymi sprawami Jaworza (pełny tekst przemówienia wójta – pobierz). Bezpośrednio po wójcie wystąpił jego zastępca – Radosław G. Ostałkiewicz, który przygotował szczegółową prezentację na temat roli i miejsca MRG w strukturze jaworzańskiego samorządu oraz praw i obowiązków radnych-juniorów (prezentacja – pobierz).

 

 

Wójt Zdzisław Bylok

 

W imieniu wójta Zdzisława Byloka zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze na dwuletnią kadencję wszystkim czternastu radnym-juniorom wraz z symbolicznymi upominkami wręczyli przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka oraz zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz. Natychmiast po przekazaniu aktów wyboru przewodniczący-senior Kamil Kania rozpoczął najbardziej uroczysty punkt porządku obrad, tj. akt ślubowania, który złożyli publicznie wszyscy wybrani do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze w kolejności alfabetycznej, obejmując formalnie urząd radnego-juniora I kadencji. W dalszej części obrad głos zabrali zaproszeni goście: Ewa Cholewik (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu), Barbara Szermańska (dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu im. Gen. Broni Stanisława Maczka w Jaworzu), radny Rady Powiatu Bielskiego Sławomir Masny oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich obu placówek oświatowych.

 

Po krótkiej przerwie radni-juniorzy przystąpili do podjęcia uchwał konstytuujących organizację wewnętrzną Rady, a mianowicie wyboru prezydium oraz komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym, które przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Krystyna Szczypka (radna Rady Gminy Jaworze, przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych, opiekun MRG), Agnieszka Kukla (radna MRG) oraz Michał Pasterny (radny MRG). W ich wyniku młodzi radni wybrali następujące osoby na stanowiska w Radzie:

 

 • Prezydium:
  • Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze – Martyna Kruczek
  • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze – Łukasz Labza
  • Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze – Paulina Panewka
 • Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący – Piotr Sierszecki
  • Członkowie – Wiktoria Sękowska, Patrycja Leś

 

Prezydium MRG
(od lewej siedzą: Łukasz Labza - wiceprzewodniczący, Martyna Kruczek - Przewodnicząca, Andrzej Śliwka - Przewodniczący Rady Gminy Jaworze i Paulina Panewka - sekretarz)

 

Rada upoważniła także Prezydium i Komisję Rewizyjną do przygotowania w ciągu trzech miesięcy projektu Regulaminu Rady oraz ustaliła, że powstaną trzy komisje problemowe: Sportu i Turystyki, Spraw Środowiskowych i Kultury oraz Edukacji. Ich składy ustalone zostaną na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w marcu 2012 roku. 
 

Po podjęciu uchwał obrady Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze podsumowała jej opiekunka – radna Rady Gminy Jaworze, przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych oraz wieloletnia pedagog i dyrektor szkoły podstawowej w Jaworzu Średnim Krystyna Szczypka. Na sam koniec, po ponad trzech godzinach obrad, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze Martyna Kruczek zamknęła obrady I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
 

MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
MRG
Dzisiaj jest: 28 lutego 2021
Sesje MRG
 • I Sesja
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij