*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Michał Urbaś | 2015-12-02 13:10:22

Prawa osób dotkniętych przemocą

 

Przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Członek rodziny – należy przez to rozumieć osobę najbliższą: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.) oraz osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą.

 

Osoba dotknięta przemocą ma prawo do:

 1. zapewnienia sobie i dzieciom bezpiecznego schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowym,
 2. powiadomienia Policji i szybkiej reakcji zapewniającej ochronę,
 3. zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję,
 4. zapewnienia pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej,
 5. zapewnienia niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu,
 6. żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

W celu uzyskania kompleksowej pomocy można się kontaktować z właściwymi instytucjami np.:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, Tel. 33 8286672
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, tel. 33 8286672
 3. Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, tel. 33 8172215
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie B-B, ul. Piastowska 40, tel. 33 8136936, 338136937
 5. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej B-B, ul. Piękna 2, tel. 33 8146221,
 6. Niebieska Linia Tel. 801120002
 7. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Tel. 800121212
Dzisiaj jest: 19 stycznia 2021
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij