*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Informacje ogólne
Michał Urbaś | 2015-12-02 13:04:25

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworzu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworzu działa zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29.07.2005r. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.).

Uchwałą Nr III/27/10 z dnia 30 grudnia 2010r., Rada Gminy w Jaworzu określiła tryb i sposób powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu powołuje Wójt spośród osób zgłoszonych przez uprawnione podmioty.

Pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu odbyło się w dn. 10 maja 2011 r. W trakcie posiedzenia wybrano na:

 • Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu – Panią Dorotę Sacher-Wejster,
 • Zastępcę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu – Panią Ewę Winek,
 • Sekretarza Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu – Panią Iwonę Królak.

Skład osobowy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu od dnia 4.09.2015r.:

 1. Dorota Sacher-Wejster - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,
 2. Ewa Winek – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,
 3. Ewa Górny-Jędroszek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu,
 4. Karolina Nikiel - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
 5. st. sierż Zbigniew Bohucki – przedstawiciel Komisariatu Policji w Jasienicy,
 6. Magdalena Gawenda – przedstawiciel Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu,
 7. Iwona Królak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu,
 8. Małgorzata Porębska – przedstawiciel Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu,
 9. Lucyna Styczyńska – kurator sądowy specjalista ds. wykonania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,
 10. Beata Michalska – kurator sądowy specjalista ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,
 11. Ewa Rymarowicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ,
 12. Elżbieta Rajtar-Gondko - Prokurator Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ,

Gminny Zespół Interdyscyplinarny obejmuje swym działaniem teren gminy Jaworze. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny odpowiedzialny jest za sprawne, szybkie i skuteczne podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. Jego istotą jest zarówno pomoc ofiarom przemocy jak i osobom stosującym przemoc w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest współpraca poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ważne jest, ażeby członkowie Zespołu wspólnie zdiagnozowali problem przemocy w rodzinie, a następnie opracowali stosowne działania w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. W tym celu konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Dzisiaj jest: 24 stycznia 2021
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij