*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Program aktywnej integracji w gminie Jaworze
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-09-05 20:40:14
UE
UE

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” – to tytuł projektu realizowanego od 1 kwietnia 2009 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu. Dzięki funduszom unijnym dziesięcioro osób objętych zostało wsparciem finansowym oraz dostało możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Priorytet VII ,Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przystępując do przeanalizowania zasadności projektu trzeba wiedzieć, że na dzień 31.12.2008 roku w Jaworzu zarejestrowanych było 144 bezrobotnych, w tym 69 kobiet. Najwięcej osób bezrobotnych legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym (51 w tym 20 kobiet), gimnazjalnym i niższym (37, w tym 14 kobiet), policealnym i średnim zawodowym (33 osoby w tym 19 kobiet), wyższym (17 w tym 10 kobiet), najmniej bezrobotnych było w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (6 kobiet). Końcem czerwca 2009 roku w Śląskiem zarejestrowanych było 148 530 osób. W porównaniu do maja br. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 974 osoby (31.05.2009 r. – 150 504 osoby). Stopa bezrobocia w województwie na koniec maja wyniosła 8,4 proc. i była niższa od średniej ogólnopolskiej (10,8 proc.) - tym samym śląskie uplasowało się na trzecim miejscu w kraju (za województwami: wielkopolskim – 7,9 proc. i mazowieckim 8,2 proc.).

 

Projekt jest znakomitym sposobem na przeciwdziałanie bezrobociu, a co za tym idzie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. To także danie konkretnej szansy na poprawę warunków życia. Osoby długotrwale pozostające bez pracy objęte projektem podwyższają swoją pozycję na rynku pracy, dzięki różnego rodzaju instrumentom aktywnej integracji, przeciwdziałającym bezrobociu, ubóstwu, chorobom i niepełnosprawności. Uczestnicy projektu kształcą się nabywając nowe kwalifikacje zawodowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Osoby stykające się z systemem pomocy społecznej są objęte kompleksowym i systemowym wsparciem edukacyjnym, społecznym oraz zdrowotnym. 
Głównym celem projektu jest dążenie do zakończenia do grudnia 2009r. kontraktów socjalnych- podstawowego narzędzia- podpisanych przez 10 uczestników.

 

Cel ten jest zgodny z:

 • Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
 • Planem Działań na rok 2009
 • Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bielskiego na lata 2004-2013, 3.4 zadania w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego powiatu
 • Strategią Rozwoju Gminy Jaworze, Obszarem priorytetowym II: Edukacja i kultura lokalna
 • posiadaną Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jaworze na lata 2005-2013


Zgodność celu z wymienionymi dokumentami polega na tym, iż dzięki jego realizacji ułatwi się osobom dostęp do rynku pracy, co zaowocuje ich integracją z lokalną społecznością, poprzez podstawowe usługi edukacyjne, społeczne i zdrowotne. Osiągnięciu celu głównego służy również upowszechnianie pracy socjalnej przez zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych oraz promocję usług GOPS.
 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • nabycie lub zwiększenie przez uczestników kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju kursach zawodowych oraz treningach kompetencji społecznych
 • łagodzenie skutków długotrwałego pozostawania bez pracy
 • poprawa warunków socjalnych – głównie chodzi o świadczenia pomocy społecznej lub inne dostępne świadczenia i usługi

 

Grupę docelową projektu stanowi 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących gminę Jaworze.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska
Unia Europejska
Aktualnie brak komentarzy!
Dzisiaj jest: 28 lutego 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij