*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
Michał Urbaś | 2014-07-09 07:36:39

Gminna Biblioteka Publiczna powołana została uchwałą nr XXXVII/194/01 Rady Gminy Jaworze z dnia 18 października 2001r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992r. /Dz. U. z 1992r. Nr 20 poz. 80/ Biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa w Bielsku - Białej, Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy.

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o odrębne przepisy Ministra Kultury i Sztuki dla pracowników instytucji kultury.

 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową według zasad określonych odrębnymi przepisami w ramach posiadanych środków. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Przychody Biblioteki składają się z:
a) dotacji organizatora,
b) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej,
c) dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych,
d) innych źródeł.
Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy.
 

 


Adres korespondencyjny:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu

ul. Szkolna 97

43-384 Jaworze

Telefony:
(033) 828 66 76


Godziny pracy GBP:

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek dzień wewnętrzny                                         
Piątek 7:00 - 15:00Dyrektor

BERNADETA KLUKA

 Główny księgowy

Ewelina Domaradzka

Bibliotekarz

Gabriela Śliwka
 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij