*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
nabór na stanowisko samorządowe
Anna Talik | 2009-12-17 12:26:14

Nabór na stanowisko ds. księgowości w wymiarze 7/8 etatu w GZO Jaworze

 

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
ul. Wapienicka 10   43-384 Jaworze

 

Ogłasza nabór na
stanowisko referenta w wymiarze 7/8 etatu

 

Miejsce wykonywania pracy : Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu

Zakres podstawowych zadań realizowanych ww. stanowisku , obejmuje prowadzenie zadań w zakresie księgowości oraz wydruk blankietów z tytułu opłaty stałej i żywienie w Przedszkolach, uzgodnienie dochodów z tego tytułu i sprawy  administracyjne.

 

Wymagania niezbędne :

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria :

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. ( Dz.U. nr 223, poz. 1458)
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Wymagania dodatkowe

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości budżetowej, lub podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie,
 • sprawność prowadzenia przejrzystego, rzetelnego i estetycznego gromadzonej dokumentacji, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości o systemie oświaty, KPA, PZP, 
 • zdolność organizacyjna,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • wysoki poziom obsługi komputera m. in. Windows, MS Word, Excel, oraz programów FK, Budżet REKORD

Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy,
 • kopia dokumentów potwierdzających praktykę zawodową,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz 926 z późn. Zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 10 z dopiskiem /Dotyczy naboru na stanowisko referenta / w terminie do dnia 08.01.2010r. do godz. 15:00.

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
Maria Łepecka

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij