*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Apel do mieszkańców Gminy Jaworze
Michał Urbaś | 2012-09-17 14:15:25

Aktualny wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie znajdują się pojemniki na puste butelki plastikowe (typu PET) oraz opakowania szklane:

 1. obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
 2. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
 3. parking na przeciwko Skansenu przy ul. Cyprysowej,
 4. parking przy ul. Leczniczej,
 5. ul. Wapienicka koło Gimnazjum.
 6. obok skrzyżowania ul. Średniej z ul. Kolonia Dolna.

Ponadto przypominam że:

Do pojemnika o kolorze żółtym, służącego do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET).

 

Do pojemnika ani obok jego nie wolno wrzucać:

opakowań po medykamentach, tworzyw piankowych, styropianu, produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, sprzętu AGD, oraz żadnych innych odpadów. Do pojemników (kolor zielony) wrzucamy - szklane butelki, inne opakowania ze szkła

 

Do pojemników (kolor zielony) nie wolno wrzucać:

zakrętek, kapsli, korków, porcelany, szkła okiennego, luster i szkła zbrojonego, świetlówek, żarówek, innych źródeł światła, szkła łączonego z innymi materiałami,


 

Zbiórka przeterminowanych, niewykorzytsanych lekarstw

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyeliminowania odpadów niebezpiecznych – przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw, ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych placówkach z dniem 1 maja 2010 r. zostały utworzone bezpieczne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw. Mieszkańcy, którzy posiadają ww. odpady niebezpieczne mogą w godzinach otwarcia placówek nieodpłatnie dostarczyć je do punktów zbiórki znajdujących się w wyznaczonych placówkach.

 

Segregując odpady uczestniczymy w walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Nasz codzienny wkład ma ogromne znaczenie dla starań o czyste środowisko w przyszłości. Przeterminowane leki są uznane za odpady niebezpieczne. Nie wolno ich wyrzucać do śmieci komunalnych. Zbudowane są z szeregu związków chemicznych, które po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.

 

Do pojemników można wrzucać:

 • leki w postaci tabletek, drażetki, ampułki w opakowaniach lub luzem, syropy, krople, roztwory w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie można wrzucać: termometrów, aerozoli, używanych igieł oraz strzykawek.

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw na terenie gminy Jaworze:

 1. Apteka „Ostoja”, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 138;
 2. Apteka „W Jaworzu”, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 38;
 3. Apteka Jaworzańska, 43-384 Jaworze, ul. Szkolna 7.

W związku z powyższym proszę mieszkańców, aby odpowiedzialnie gospodarowali odpadami i pozbywali się ich w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.


 

Zbiórka zużytych baterii

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyeliminowania odpadów niebezpiecznych – zużytych baterii, ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych placówkach z dniem 1 maja 2010 r. zostały utworzone bezpieczne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki zużytych baterii. Mieszkańcy, którzy posiadają ww. odpady niebezpieczne mogą w godzinach otwarcia placówek nieodpłatnie dostarczyć je do punktów zbiórki znajdujących się w wyznaczonych placówkach.

 

Segregując odpady uczestniczymy w walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Nasz codzienny wkład ma ogromne znaczenie dla starań o czyste środowisko w przyszłości. W życiu codziennym bardzo często korzystamy z urządzeń wyposażonych w baterie. Pamiętajmy o selektywnym gromadzeniu baterii z telefonów komórkowych, grających kartek z życzeniami, zabawek elektronicznych, kalkulatorów, pilotów itp.

 

Do pojemników na baterie można wrzucać wszystkie rodzaje baterii, różniące się zarówno pod względem:

 • kształtu (cylindryczne, prostokątne, płytkowe);
 • wielkości (R06, R03, R0, R4, R6, R10, R12, R14, R17, R20, R26, R40, R44, R51, F 15, F16, F20, F24, F30, F40 S4, S6, S10 itp.) do 2 kg/szt;
 • składu chemicznego -(cynkowo-węglowe ZnC, cynkowo-manganowe Zn-Mn (Al), niklowo-kadmowe Ni-Cd, niklowo-wodorkowe Ni-MH, cynkowo-powietrzne Zn-O2, litowe, litowo-jonowe Li-ion, itp.

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii na terenie gminy Jaworze:

 1. Urząd Gminy Jaworze,
  43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82;
 2. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1,
  43-384 Jaworze, ul. Szkolna 180;
 3. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2,
  43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 74;
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej,
  43-384 Jaworze, ul. Szkolna 180;
 5. Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni ST. Maczka,
  43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 10;
 6. Supermarket Jaworze, Bogusław Owczarz,
  43-384 Jaworze, ul. Pałacowa 3;
 7. Sklep „CORIENT II” B.A. Mizia S.C.,
  43-384 Jaworze, ul. Cieszyńska 362.

W związku z powyższym proszę mieszkańców, aby odpowiedzialnie gospodarowali odpadami i pozbywali się ich w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

 

Zbiórki realizowane są przez Urząd Gminy Jaworze, przy współudziale Organizacji Odzysku Reba S.A. oraz placówek, w których są umieszczone pojemniki do zbiórki zużytych lub nieprzydatnych baterii.


 

Spalanie odpadów !!!

W związku z powtarzającym się procederem spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach, kolejny raz zwracam się z apelem o zaprzestanie tego rodzaju praktyk. Spalanie plastikowych butelek, folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.


Spalanie odpadów to ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów, w tym dwutlenku węgla i metali ciężkich. Substancje te przez pewien czas krążą w powietrzu, skąd je wszyscy wdychamy, następnie opadają do gleby, przechodzą do roślin i znów do naszych organizmów – w myśl zasady, że „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE". Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w ten sposób pozbywają się odpadów oraz ich sąsiedzi. Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów w nie przystosowanych do tego urządzeniach, może nas wszystkich uchronić przed najgorszym - zachorowaniem na nieuleczalną chorobę.
 

Proceder spalania tworzyw sztucznych może przyczynić się także do powstania pożarów w budynkach mieszkalnych, ponieważ w wyniku ich spalania w piecach zatykane są sukcesywnie przewody kominowe, co grozi ich rozerwaniem. Za złamanie zakazu spalania odpadów w piecach i domowych kotłowniach ustawa przewiduje sankcje karne.
 

Szanowni Państwo, nie trujmy, zatem siebie i bliskich paląc śmieci w domowych piecach, pozbywajmy się śmieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które to zakazują spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. 


 

Składowanie popiołu !!!

Urząd Gminy Jaworze przypomina mieszkańcom, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/314/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Załącznik nr 1, Rozdział 1, pkt 1, ust. b), na terenie Gminy Jaworze obowiązuje całkowity zakaz składowania popiołu na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i cieków wodnych, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego i w miejscach nienależących do właścicieli nieruchomości.


Składowanie popiołu powinno odbywać się na terenie posesji w wydzielonym miejscu właściwie zabezpieczonym (przed wymyciem pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych) a następnie powinien on być przekazany firmie zajmującej się odbieraniem odpadów.

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij