*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Kodeks Etyki w Urzędzie Gminy Jaworze
Administrator Strony | 2015-09-15 19:40:05
Herb Gminy Jaworze
Herb Gminy Jaworze

Pracownicy administracji samorządowej jak dotąd nie doczekali się powszechnie obowiązującego Kodeksu Etyki. Jednak to właśnie oni są najbliżej obywatela i na nich spoczywa duża część odpowiedzialności za bezpośrednią realizację dobra wspólnego. Dotychczas jedynie do służby cywilnej działającej w ramach administracji rządowej został ustanowiony Kodeks Etyki Służby Cywilnej. Ustawodawca wprowadził dla tej grupy pewne standardy postępowania, które uregulowane zostały w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych. Mimo to samorządy same przystąpiły do opracowania własnych kodeksów etycznych, gdzie ujęty został swoisty katalog standardów zachowań etycznych, które wprowadzają podstawowe zasady zachowania oraz postępowania pracowników samorządu. Tego rodzaju kodeksy pełnią dwie funkcje - doradczą oraz kontrolną, a zarazem pomagają realizację głównego celu administracji, jakim jest działanie na rzecz dobra wspólnego. 
 

Dlatego też Wójt Gminy Jaworze zarządzeniem nr 75/09 z 31 sierpnia 2009 roku wprowadził z mocą od dnia 1 października 2009 roku do stosowania w pracy podległych mu urzędników Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Jaworze.

 

 

Kodeks Etyki pracowników samorządowych UG Jaworze - pobierz

Europejski Kodeks Dobrej Administracji - pobierz

Zarządzenie Wójta wprowadzające Kodeks Etyki -pobierz

Ankieta dla mieszkańców i klientów UG dot. Kodeksu Etyki -pobierz

Ankieta dla pracowników UG dot. Kodeksu Etyki - pobierz 

 

 
 

PODSTAWOWE POJĘCIA
 

ETYKA
 

powszechnie definiowana, jako zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne, a co złe i niesłuszne; słowo etyka pochodzi od greckiego słowa ethos – zwyczaj, obyczaj), zasadnicza część filozofii praktycznej, jest nauką o moralności, tzn. stawia sobie za zadanie analizę i filozoficzne uzasadnienie faktów moralnych, z których można by wyprowadzić normy ludzkiego postępowania.
 

ETYKA ZAWODOWA
 
zbiór norm i reguł postępowania obowiązujących przedstawicieli danego zawodu, np.: etyka lekarska, etyka nauczycielska, etyka urzędnicza, etyka samorządowa, etyka biznesu.
 
KODEKS ETYCZNY


 
skodyfikowany zbiór norm etycznych, określający sposób postępowania i zachowania człowieka w danej dziedzinie życia publicznego. W przypadku etyki urzędniczej kodeks etyczny jest jednym z podstawowych instrumentów, służących harmonizacji postępowania i postaw funkcjonariuszy publicznych z powszechnie uznawanymi zasadami i wartościami etycznymi.
 
NORMA ETYCZNA

 
(od łacińskiego norma – linia postępowania, prawidło), zasada postępowania, dyrektywa, wyznaczająca obowiązek określonego zachowania się w konkretnej sytuacji przez odwołanie się do odpowiednich ocen i wartości moralnych.
 
STANDARD ETYCZNY
 
wzorzec, model etycznego postępowania przyjęty dla danej grupy zawodowej, czasami zwany etosem.
 
STANDARDOWE
ZACHOWANIA
ETYCZNE


 
sposób postępowania i zachowania, zgodny z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko zawodowe, wynikający z powszechnie akceptowanych zasad i wartości etycznych (np. unikanie konfliktu interesów, niewykorzystywanie stanowiska służbowego do czerpania korzyści prywatnych Itp.).
 
WARTOŚCI ETYCZNE

 
idealne jakości dóbr i zachowań ludzkich, warunkujące etyczny sposób postępowania, np. sprawiedliwość, szlachetność, itp. W oparciu o te wartości wyprowadzane są normy moralne (np. norma moralna nie zabijaj wyprowadzona jest z wartości życia ludzkiego).
 


 

Aktualnie brak komentarzy!
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij