*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
  • Wersja polska
  • Wersja angielska
  • Wersja niemiecka
  • Wersja czeska
  • Wersja słowacka
  • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Aktywnie, spójnie, efektywnie
Radosław G. Ostałkiewicz | 2009-09-04 22:33:57


Agata Jędrysko

 

AKTYWNIE, SPÓJNIE, EFEKTYWNIE

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywna walka z biedą, ubóstwem i bezrobociem tak w skrócie można scharakteryzować projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzu. Od 1 kwietnia dziesięcioro mieszkańców gminy bierze udział w „Programie aktywnej integracji w gminie Jaworze”, który jest wpisany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). Obecnie beneficjenci uczestniczą w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów, a także mają możliwość skorzystania z usług licencjonowanego doradcy zawodowego. Dzięki tym zajęciom mogą stać się bardziej atrakcyjni na rynku pracy, a także opanować trudną acz niezbędną sztukę komunikacji interpersonalnej oraz pełnienia ról społecznych. Zajęcia z psychologami cieszą się sporym powodzeniem uczestnicy projektu zgodnie twierdzą, że zmieniają one sposób widzenia siebie oraz otoczenia i co ważne są bezsprzecznie potrzebne w nieomalże każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego pomagają zorientować się w aktualnych potrzebach na rynku pracy, w swoich realnych możliwościach, co przekłada się na podjęcie odpowiednich kroków zarówno jeśli chodzi o wybór konkretnego kursu zawodowego, jak i możliwości znalezienia pracy po zakończeniu projektu.
 

Warto przypomnieć, że grupę docelową stanowi 10 osób w wieku aktywności zawodowej, które mieszkają na terenie Jaworza oraz są podopiecznymi GOPS-u. W ramach projektu zostali oni objęci świadczeniami z pomocy społecznej, co z pewnością wpłynie na poprawę warunków bytowych, mogą korzystać również z porad psychologa, prawnika, a także z terapii psychospołecznej, natomiast osoby niepełnosprawne są wspomagane przez asystenta- fizjoterapeutę.
Efektem udziału w projekcie (rezultaty miękkie) jest : kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych, wspieranie samodzielności i aktywności uczestników projektu na rynku pracy oraz zwiększenie kompetencji GOPS w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.
 

Warto przy okazji przypomnieć, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią „na wyzwanie, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska”. Chodzi o to, by Europa była wciąż bardziej atrakcyjna dla inwestorów, innowatorów, jak i ludzi poszukujących stałego, satysfakcjonującego zatrudnienia.
 

„Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki”- czytamy na portalu funduszy strukturalnych.
Czy PO KL jest potrzebny?
 

Najlepiej świadczą o tym osoby, które dzięki wsparciu projektów znalazły pracę bądź zdecydowały się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 

 

Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska
Unia Europejska
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Aktualnie brak komentarzy!
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2021
© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij