*** UWAGA !!!  ***  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016  *** SZCZEGÓŁY www.czystejaworze.pl
 • Wersja polska
 • Wersja angielska
 • Wersja niemiecka
 • Wersja czeska
 • Wersja słowacka
 • Wersja węgierska
WYSZUKIWARKA
Fundusze europejskieGospodarka śmieciowaSystem zarządzania jakościąInwestycjeKonsultacje społeczneOferta dla inwestoraZamówienia publiczneWspółpraca transgranicznaPowszechna Obrona LudnościAnkieta zadowolenia klientaBiuletyn informacji publicznejKanalizacjaGaleria na ZdrojowejSzklanym szlakiemDziedzictwo kulturoweFacebook
Sekretarz Gminy Jaworze
Administrator Strony | 2015-02-04 18:16:16

 

Ewelina Domagała

 • powołana na Sekretarza Gminy Jaworze z dniem 1 lutego 2015 r. 
 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
   

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

 • Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu, w tym:

  nadzorowanie zmian projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, projektu Statutu Gminy Jaworze, ich aktualizacja /w miarę potrzeby/ oraz kontrola realizacji postanowień w nich zawartych,

  koordynowanie opracowywanych zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dla których Wójt jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy,

  nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i gospodarki etatami,

  nadzorowanie prac związanych z przeprowadzeniem ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,

  występowanie z wnioskiem o nadanie pracownikowi odznaczenia lub wyróżnienia,

  występowanie z wnioskiem o pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej.
   
 • Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego przez Wójta upoważnienia.  
   
 • Zastępowanie Wójta i Zastępcy Wójta w razie ich nieobecności lub w przypadku innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich obowiązków w ramach udzielonego upoważnienia.  
   
 • Nadzorowanie współpracy z Radą.  
   
 • Kontrola terminowego przygotowywania przez kierowników referatów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz Komisji Rady.  
   
 • Kontrola terminowego przygotowywania przez Kierowników Referatów materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady oraz narad organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy.  
   
 • Nadzorowanie przebiegu realizacji oraz terminowości wykonania uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta.  
   
 • Nadzorowanie prowadzonych rejestrów oraz terminów udzielanych odpowiedzi w szczególności w przypadku skarg i wniosków.  
   
 • Prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie.  
   
 • Nadzór nad dokumentacją z kontroli wewnętrznej zlecanej przez Wójta.  
   
 • Sporządzanie testamentów w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm).  
   
 • Spisywanie umów o opiekę nad spadkodawcą.  
   
 • Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z właściwym przeprowadzeniem i przebiegiem wyborów, spisów i referendów oraz konsultacji społecznych.  
   
 • Nadzorowanie publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.  
   
 • Nadzorowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.  
   
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta i Zastępcę Wójta.  
   
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

  działalnością Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego,

  działalnością Wydziału Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, 

  działalnością w zakresie informatyki i informatyzacji,

  zabezpieczeniem informacji niejawnych oraz danych osobowych podlegających ochronie,

  zabezpieczeniem mienia Urzędu.
   

 

© 2009 Jaworze OnLine. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij